Vem ansvarar för vad?

Det här åtgärdar du själv i din lägenhet:

 • Rensa golvbrunn och vattenlås
 • Rengöra avrinningshål i kylskåp
 • Rengöra fettfilter och kolfilter i köksfläkt
 • Rengöra ventilationsdon
 • Byta trasiga ljuskällor t.ex. lampor och badrumsskåpsbelysning
 • Byta batteri i brandvarnaren
 • Byta säkringar
 • Om du har problem med internet kontaktar du din tjänsteleverantör
 • Om du har problem med TV kontaktar du Telias kundtjänst på tel. 90 200

Det här hjälper vi dig med i din lägenhet

 • Felsöka, reparera och byta spis, kylskåp, frys och köksfläkt
 • Felsöka, reparera och byta tillvalsmaskiner under avtalsperioden
 • Droppande eller läckande kranar, element eller toalett
 • Stopp eller långsam avrinning i avlopp trots att du rensat vattenlås
 • Trasiga fasta armaturer
 • Trasiga eluttag och strömbrytare
 • Trasiga dörrar och fönster
 • Värme som inte fungerat tillfredställande under en längre tid.

Bergslagsbo åtgärdar vanliga problem kostnadsfritt om skadan bedöms uppstå av normalt slitage.

Om du själv orsakat skadan så anses det som onormalt slitage eller skadegörelse och kommer bekostas av dig.


Hyresgästen ansvarar för att:

 • Säkerställa en korrekt avfallshantering. Vid felsorterade sopor utgår en kostnad om 500 kr.
 • Själv bekosta byte av ny cylinder och nycklar ifall de tappats bort.
 • Brandfarlig vätska eller explosiva ämnen får ej förvaras i förrådet. I lägenheten får högst fem liter brandfarlig vätska förvaras.
 • Omgående felanmäla när fel uppstår i lägenheten.