För leverantörer


Bergslagsbo har som mål att minska bolagets klimatpåverkan och utnyttja de digitala hjälpmedel som finns i möjligaste mån.
Därför skickas leverantörsfakturor till bolaget digitalt till:

inbox.lev.1372234@arkivplats.se