Uppsägning bostad


En uppsägning av din bostad måste ske skriftligt. Vi accepterar inte uppsägningar via mail eller telefon. Blankett för uppsägning hittar du här:

Uppsägningsblankett

Gör så här:
1. Skriv ut blanketten
2. Fyll i dina uppgifter och signera den.
3. Skicka till: Fastighetssnabben AB, Box 1449, 801 39 Gävle.

Hyresvärden har enligt hyreslagen 3 månaders uppsägningstid och uppsägningen gäller från närmast kommande månadsskifte. Detta innebär att det alltid är den sista i månaden som gäller som uppsägningsdatum, oavsett när i månaden du lämnar in din uppsägning. Det är viktigt att alla som är skrivna på kontraktet skriver under uppsägningen för att den ska vara giltig.
När vi mottagit er uppsägning kommer en skriftlig bekräftelse att skickas till hemadressen.